PŁYTA ŁĄCZĄCA WYDAJNOŚĆ TECHNICZNĄ I JAKOŚĆ POWIERZCHNI

IDEALNE CIĘCIE I ŁATWA OBRÓBKA

Aby zademonstrować odporność na „wyszczypywanie” krawędzi podczas cięcia, przeprowadziliśmy test, w którym rozcinaliśmy płyty licząc metry bieżące do pojawienia się pierwszych oznak nierówności na krawędzi.

Wniosek: superPan pozwolił na pocięcie bez „wyszczypywania” krawędzi ponad dwa razy więcej metrów bieżących niż płyta wiórowa. Przyczynia się to w znacznym stopniu do podniesienia wydajności produkcyjnej podczas obróbki materiału i do zagwarantowania klientowi finalnemu lepszej jakości produktu.

Przedstawione dane oparte są na konkretnym teście, niegwarantującym wyników w innych warunkach. Wyniki zgodnie z testem wewnętrznym przeprowadzonym w centrach obróbczych FINSA.

ODKRYJ WIĘCEJ POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ SUPERPAN