PŁYTA Z DOSKONAŁYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI POD LAKIEROWANIE I OKLEJANIE DEKORACYJNE

DOSKONAŁE WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI

Aby zaprezentować odporność płyty na zmieniające się warunki w czasie, poddajemy próbki procesowi przyspieszonego starzenia, poprzez nagłe zmiany temperatury i wilgotności.

Po tych testach sprawdzamy jakość przyczepności okleiny, odporność na uderzenie i twardość powierzchni.

Wyniki badań przeprowadzonych przez zewnętrzne laboratorium AIDIMME według UNE48 025 / UNE 11019- 6:90 / UNE EN ISO 1522: 07

ODKRYJ WIĘCEJ POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ SUPERPAN